معرفي دانشكده مهندسی عمران ، معماری ، شهرسازی و نقشه برداری

معرفي دانشكده مهندسی عمران ، معماری ، شهرسازی و نقشه برداری

دانشکده عمران و معماری در سال 79 با احداث ساختمان جدید و اختصاص آن به دانشکده آغاز به فعالیت نمود. در آغاز فعالیت دانشکده شامل رشته های کارشناسی ارشد پیوسته معماری، کارشناسی پیوسته عمران و کاردانی پیوسته و ناپیوسته معماری و عمران بود. از آن سال به ترتیب رشته های زیر راه اندازی شدند.

رشته های کارشناسی ارشد سازه و کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و کارشناسی ارشد برنامه ریزی منطقه
در طی بیش از ده سال شروع به فعالیت ، دانشکده به لحاظ ساختار اداری نیز گسترش یافته است . دو معاونت معماری - شهرسازی و عمران – نقشه برداری بطور مستقل زیر نظر ریاست دانشکده در حوزه آموزشی و پژوهشی فعالیت دارند و گروه های نقشه برداری و شهرسازی نیز در این سالها تشکیل شده و گسترش یافته اند . در سال 89 با افزایش دانشجویان نیاز به گسترش فضای دانشکده بیشتر احساس شد و دانشکده به ساختمان جدید در روبروی مسجد انتقال یافت که دارای وسعت و فضاهای بیشتر می باشد . در حال حاضر این دانشکده پیگیر اخذ مجوز برای مقطع دکتری رشته های معماری و شهرسازی می باشد .

آخرین به روز رسانی (يكشنبه 01 آبان 1390 ساعت 20:25)