شنبه , 05/بهمن/1398   Saturday , 25/January/2020  - 

  آخرین اخبار:  

اطلاعیه عمومی کارشناسی ارشد

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد:

اگر دانشجویی رشته دوره کارشناسی با کارشناسی ارشد او تجانس نداشته باشد دانشجو می بایستی حداکثر تا 12 واحد دروس دوره کارشناسی مندرج در سیلابس را در دو نیمسال های اول و دوم تحصیلی انتخاب کرده و بگذراند.

- نمره قبولی دروس جبرانی 12 از بیست است که در میانگین نیمسال و میانگین کل محاسبه نمی شود.

- تعداد واحدهای درسی را که دانشجو باید در هر نیمسال تحصیلی در هر دو شیوه اخذ کند، حداقل 6  و حداکثر  12  است.

 - تبصره1 : چنانچه میانگین یک نیمسال تحصیلی دانشجو کمتر از 14  باشد دانشجو در نیمسال بعد مجاز به انتخاب حداکثر  8  واحد است.

میانگین کل نمرات دانشجو در پایان دوره نباید از  14  کمتر باشد در غیر اینصورت دانش آموخته کارشناسی ارشد شناخته نمی شود.