تلفن هاي واحدهاي مختلف دانشگاه پيام نور واحد نوشهر

شماره تلفن های دانشگاه

 

ردیف

حوزه مربوطه

شماره تلفن

1

دفتر ریاست

52357681

52357680 (فاکس)

2

دبیرخانه

52357682

3

مالی

52357684

4

امور دانشجویی

52357683

5

حراست و فناوری اطلاعات

52357685

6

فرهنگی

52357696

7

مسئول آموزش

52357687

8

آزمایشگاه

52357694

9

امین اموال و کارپرداز

52357689

10

فارغ التحصیلان

52357690

11

امتحانات

52357688

12

کتابخانه

52357698

13

کارشناسان رشته

52357691

52357692

52357693

14

سایت

52357699

15

عضو هیأت علمی

52357695

16

برنامه ریزی

52357647

17

مجتمع آموزشی

52355331

آخرین به روز رسانی (پنجشنبه 12 تیر 1393 ساعت 09:10)